Chọn 1 cái ảnh muốn xăm nào :

Chọn 1 cái hình xăm ưng ý:

Kéo hình xăm sang bên hình sau đó dùng Edit ---> Free Transform (hoặc dùng Ctrl + T) co dãn cho phù hợp

Để layer mode của hình xăm là Multiply :

Sẽ được :

Trên layer hình xăm :Image-->Adjustments-->Hue/Saturation kéo màu cho phù hợp.Ở đây mình kéo như thế này:

Tiếp tục trên layer hình xăm :Image-->Adjustments-->Levels để chỉnh ánh sáng cho giống thật nhất:

Okie.Xem kết quả nào: